LeasePlan - Leasingbiler til salgs på nettauksjon!

Online nettauksjon gjorde det mulig for LeasePlan å mangedoble både antall budgivere og antall solgte biler. Sammenlignet med den tidligere faksbaserte auksjonsløsningen er driftskostnadene kraftig redusert.

LeasePlan er et spesialselskap for administrasjon, drift og finansiering av små, mellomstore og større bilflåter til privat næringsliv og offentlig sektor. Selskapet er markedsleder innen biladministrasjon i Norge. Leaseplan startet bruken av Vendo Auksjon i 2000 som erstatning av en eksisterende papir basert auksjonsprosess. Tidligere var både antall budgivere og antall solgte biler utilfredsstillende. Også sporbarheten og mulighetene for intern revisjon av prosessen var dårlig.

Målene til LeasePlan ved implementeringen av nettauksjon var;

  • Å øke salgsvolum av ex-leasingbiler uten å øke kostnader og antall ansatte.
  • Å øke antall budgivere og dermed forbedre dekningsbidrag på solgte biler.
  • Å effektivt presentere biler med nødvendig informasjon.
  • sporbare og fullstendige budlister for internrevisjon.

"Vi har i snart 10-år solgt mange tusen leasingbiler på Vendos nettauksjonssystem. Vår erfaring med Vendo er at det er et svært stabilt system med meget god funksjonalitet og ytelse…”
T
rond Nordal, Driftsdirektør, LeasePlan Norge AS

Vendo har utviklet og implementert auksjonsløsningen og gjennomført opplæring av nøkkelpersoner. Etter avsluttet implementering har Vendo hatt ansvar for driften av auksjonssystemet inkludert fysisk sikring av systemet og sikkerhetskopiering av alle data. Vendo har videre vært en diskusjonspartner  og kontinuerlig forbedret auksjonsløsningen. LeasePlan har gjennom innovasjon og kreativitet blitt en av Norges ledende kompetansemiljøer innenfor nettauksjon av biler.

LeasePlan har hatt stor suksess med å endre sin avhendingsprosess av brukte leasingbiler basert på Vendo Auksjon. Vendo har for LeasePlan vært løsningen på utfordringen med å håndtere økende volumer av biler til salgs uten å samtidig øke antallet ansatte som jobber med salgsprosessen. Med Vendo Auksjon har LeasePlan suksessrikt gjort dette i mer enn 10 år. Salgsvolumene i LeasePlan har økt kraftig uten store kostnadsøkninger for å håndtere salgsarbeidet

"Med hjelp av Vendos nettauksjonsløsning har vi økt vår salgsvolum dramatisk på noen få år. Vi har klart dette uten å øke bemanning innenfor administrasjon av disse prosessene. Dette er en vekst av volumer som jeg føler ikke hadde vært mulig uten å implementere et internett-basert auksjonssystem som Vendo…”
Trond Nordal, Driftsdirektør LeasePlan Norge AS

Auksjonene til LeasePlan gjennomføres som lukkede ”firma-til-firma” auksjoner. Dette resulterer i en profesjonell auksjonsprosess med høy kvalitet og effektivitet. Noen auksjoner er spesialauksjoner, for eksempel vraksalg til autoriserte verksteder.

Auksjonene i LeasePlan gjennomføres videre etter faste rutiner for å sikre maksimal deltagelse av budgivere. Hver uke publiseres et stort antall biler for auksjon med en felles auksjonsstart hver fredag og auksjonsslutt tirsdag uken etter.

Samtlige potensielle budgivere pre-kvalifiseres av LeasePlan. Hver uke har auksjonene til LeasePlan et stort antall firmaer som budgivere. Prekvalifiseringen av budgiverne sikrer kvaliteten i budene og forbedrer budprosessen for alle deltagere.

Kontakt oss hvis du ønsker å vite mer om hva Vendo kan hjelpe din bedrift med!