SLF - nettauksjoner av importkvoter!

Med et nettbasert auksjonssystem oppnår Statens landbruksforvaltning (SLF) effektiv og rettferdig allokering av importkvoter for landbruksprodukter i Norge.

SLF har som ansvar å administrere og fordele statens importkvoter av landbruksprodukter. SLF er erfarne brukere av nett-baserte auksjonssystemer. I 2005 tok SLF en beslutning om å erstatte eksisterende auksjonssystem med Vendo nettauksjon. Vendo systemet er deretter blitt oppdatert med blant annet nye auksjonsregler og integrasjonspunkter.

Målene med nettauksjon i SLF var;

  • Alle aktører i markedet sikres lik mulighet til å nyte godt av tollkvotene
  • Nettauksjon bidrar til at tollkvotene blir fordelt på en samfunnsøkonomisk effektiv måte
  • Å sikre en regelstyrt prosess med god sporbarhet, kapasitet og tilgjenglighet
  • En enkel og effektiv gjennomføring av auksjonene
  • Tilgang til kompetanse om system og auksjon for å kunne gjennomføre oppgraderinger

"Nettauksjoner av importkvoter har gjort det mulig for oss å finne riktig pris samtidig som tildelingen av kvotene blir meget transparent og ryddig. Vendo Auksjon har nå i flere år fungert svært godt som plattform for disse auksjonene…”
Harald Moksnes Weie, Rådgiver, SLF

Vendo har implementert systemet, gjennomført testing og opplæring, samt driftet en stabil og sikker auksjonsplattform. Vendos standard løsninger er også blitt integrert med SLF sine fagsystem. Gjennom dedikerte ressurspersoner i Vendo har SLF fått kontinuitet i leveransen og en høy grad av kundestøtte. I tillegg til rollen som løsningsleverandør har Vendo i SLF fungert som en  diskusjonspartner og rådgiver. Auksjonseksperter fra Vendo har sammen med SLF konfigurert systemet til gjeldende auksjonsreglement samt deltatt i overvåkningen ved gjennomføringen av auksjoner.

Vendo leverer sin løsning til SLF som en nettbasert tjeneste (Software-as-a-Service). SLF trenger derfor ikke interne systemer eller kompetanse for å drifte løsningen fra Vendo. 

SLF har erfart nytteverdiene med nettauksjon og Vendo auksjonssystemer. Kjøperne av importkvotene har generelt positive erfaringer og setter   pris på den åpne og sporbare budprosessen. I denne perioden har importkvoter for landbruksprodukter til store verdier blitt solgt for rettferdige priser til seriøse budgivere. Ved å bruke nettauksjon som prismekanisme sikres en rettferdig allokering av tollkvotene innenfor landbruksprodukter.

"Vendos kundestøtte har fungert bra på alle måter. Vi har all den funksjonalitet vi trenger og vi har over tid byget en intern auksjonskompetanse for å sikre ryddighet i våre prosesser…”
Harald Moksnes Weie, Rådgiver, Statens landbruksforvaltning (SLF)

Før auksjonsstart fastsetter SLF de produkter som skal auksjoneres. Når gjeldende produker er identifisert importeres alle data om disse automatisk fra SLF sine interne fagsystemer til auksjonssystemet.

Potensielle budgivere pre-kvalifiseres av SLF gjennom både skattedokumentasjon og kredittvurdering. Dette gjøres for å sikre en høyest mulig kvalitet og sikkerhet i budprosessen.

Auksjonene gjennomføres først med lukket budgivning frem til ”åpningsbudfristen”. Deretter startes en åpen auksjon med synlige bud fra auksjonsdeltagerne. Vinnere av budrunden kåres automatisk, og eksporteres til SLF sine fagsystemer for fakturering.

Kontakt oss hvis du ønsker å vite mer om hva Vendo kan hjelpe din bedrift med!