Komplette nettauksjonsløsninger, klare til bruk!

 

Vendo leverer systemløsninger til flere typer av online auksjoner. Alt fra enkle private auksjoner med kun én selger til store åpne markedsplasser med mange selgere.

Gjennom historien har handel vært basert på fleksible priser. Gjennom mange århundre, har auksjoner vært den foretrukne metoden for salg. Mange landbruks- og fiskemarkeder har en lang historie med å gjøre bruk av forskjellige typer av auksjoner. Faste priser på produkter kom først med massemarkedsføring og den industrielle revolusjonen, og er dermed en relativt ny prismekanisme.

Auksjoner gir en rekke fordeler;

  • Fra en kjøpers standpunkt representerer auksjoner en effektiv allokeringsmekanisme ved å finne den kjøperen som er villig å betale "riktig" pris for objektet. Kjøperen er da sikret et konkurransekraftig pris der produktet ikke er overpriset av selgeren. For kjøperen eksisterer alltid håpet om å finne objekter som markedet priser relativt lavt.
  • Fra en selgers ståsted resulterer auksjonen i en maksimering av inntjeningen fra salget. Auksjoner er mest verdifulle når den som ønsker å selge et objekt er usikker på varens markedsverdi. Særlig gjelder dette ved introduksjon og utfasing av varer. Avhending av restlager og brukte gjenstander passer også meget bra til auksjonssalg.

Noen produkter passer bedre for nettauksjon enn andre. Optimale auksjonsobjekter har en begrenset tilgang. Dette kan for eksempel være brukte gjenstander. Auksjon er også en god løsning i tilfeller med større tilbud enn etterspørsel. Dette kan for eksempel være tidligere modeller av en produkt som er blitt erstatt av nyere modeller. Den motsatte situasjonen er også en situasjon der auksjon er en bra prissettningsmekanisme. Ved tilfeller med større etterspørsel enn tilbud kan auksjon være en effektiv måte å fastsette prisen på objektet. Et slikt tillfelle kan for eksempel være lansering av nye produkter i nye markeder.

Vendo tilbyr en effektiv administrasjon av nettauksjoner. Dette reduserer kostnadene med å avholde auksjoner betydelig. Med nettauksjoner er transaksjonskostnadene forbundet med å starte og delta i en auksjon kraftig redusert, slik at auksjoner genererer en positiv inntjening selv for en vare med et lavt utropspris. Nettauksjonen gjør også at mange flere auksjonsdeltakere kan møtes.

Send oss en melding for mer informasjon om ulike nettauksjonsløsninger!