Markedsplasser med mange selgere og kjøpere!

Vendo leverer online auksjonsmarkedsplasser som kan implementeres ved handel mellom flere ulike kundesegmenter og av flere ulike produkttyper

Markedsplasser kjennetegnes av salg av objekter mellom flere selgere og flere kjøpere. På lik måte som på et hvilket som helst torg eller marked er den digitale markedsplassen et møtested for selgere og kjøpere. Markedsplassen er et meget attraktivt alternativ når antallet handelspartnere i den egne butikken blir for lite og man trenger flere potensielle kjøpere, eller selgere, på ett sted - samtidig.

Auksjonsmarkedsplasser på Internett har blitt vanlige og ulike markedsplasser fokuserer oftest på ulike kundegrupper og mange ganger også ulike produkttyper. Vendo kan levere tjenester og systemplattform for flere av de ulike typene av auksjonsmarkedsplasser;

  • B2B markedsplass er hvor bedrifter kan tilby sine tjenester og produkter til bedriftskunder. Et eksempel på dette kan vare ulike former for råvareauksjoner der profesjonelle selgere og kjøpere fastsetter aktuelle markedspriser på råvarer gjennom auksjon på online B2B auksjonsmarkedsplasser.
  • B2C markedsplass er en annen type av auksjonsmarkedsplass der bedrifter tilbyr sine produkter og tjenester til privatkunder. B2C markedsplassen er mange ganger et samarbeid mellom flere bedrifter for å bedre nå ut til en felles kundemasse.
  • C2C markedsplass er en type av annonseportal med rubrikkannonser mellom privatkunder. Istedet for tradisjonelle fastprisannonser så fastsettes prisene på objektene til salgs på online auksjon. eBay er sannsynligvis det mest kjente eksemplet på denne typen av auksjonsmarkedsplass.

Vendo leverer systemplattformer og tjenester for alle typer av auksjonsmarkedsplasser.

For mer detaljer om auksjonsmarkedsplasser, send oss en epost!