Auksjoner gir økt salg, bedre marginer og flere klikk!

Vendo leverer løsninger for alle typer av auksjoner på Internett. Nettauksjoner er en populær måte å selge objekter der prissettingen av objektet er fleksibel.

Dette reduserer kostnadene med å avholde auksjoner betydelig, og gjør auksjon til en attraktiv prismodell, særlig ved introduksjon og utfasing av varer. Avhending av restlager passer også bra til auksjonssalg. Auksjoner har også vist seg som en effektiv trafikkgenerator for nettbutikker, som gir kryss-salg i butikk.

Auksjonssystemet er avansert og benyttes av kritiske kunder med spesielle behov til autorisasjon av budgivere, budgivning, rapportering og sporing/lagring av data. Her kan vi nevne funksjoner som;

  • Fordeling av kvoter/varer på flere kjøpere med optimale enkeltpriser
  • Autobud og Maksbud slik at kjøperne kan vurdere pris kontra volum
  • Markedsplass eller megleroppsett hvor selgerne selv registrerer varer på auksjon
  • Integrasjon til Posten, Lindorff og BBS

På nettstedet kan auksjoner markedsføres slik som produktene. De opprettes med åpnings og sluttdato, startpris, budøkning, reservert pris samt mulighet for dynamisk lukking. Butikken kan velge mellom åpne og lukkede auksjoner, og hvorvidt det skal tillates autobud, der sluttkunde setter limit for hvor høyt de vil følge andre budgivere. Sluttkunde blir holdt løpende orientert om status på egne bud både i websiden og via epost. Endelig kan kunder som ikke avslutter handelen purres automatisk med epost, eventuelt ilegges et gebyr dersom handelen ikke avsluttes.

Auksjonen har gode rapporteringsverktøy, med dekningsbidrag, antall bud, og individuelle bud og budgivere.

Kontakt oss for mer detaljer om nettauksjoner!