Drift og sikkerhet er ikke to av dine bekymringer!

Vendo gjør det mulig for deg å fokusere på å drive nettauksjon uten å bekymre seg om drift av systemplattformen eller sikkerheten for deg og dine kunder

Ønsker du å stå opp kl. 0200 for å restarte en server? Lære deg å oppdatere databaser og software? Programmere websider i HTML? Etablere en IT avdeling? Eller vil du fokusere på salget, og la oss ta oss av teknologien?

Vendo leverer en tjeneste der våre kunder får tilgang til systemet via Internett. Våre kunder slipper kostnader knyttet til oppgradering, lokal IT kompetanse og investering i maskiner. Vendo leverer erfarne, kompetente ressurser som står for systemadministrasjon, drift og oppgraderinger. Dermed kan du fokusere på det du kan best: å gi dine kunder god service mens du opprettholder fleksibilitet i turbulente tider.

Leie av tjenester gir følgende fordeler fremfor kjøp av software:

  • Potensial for redusert driftskostnad
  • Raskere implementering av nye funksjoner og prosjekter
  • Fokus på kjernevirksomhet
  • Bedre service og brukerstøtte til brukere
  • Tilgang til moderne og effektiv teknologi

Ofte undervurderes kostnadene ved å la IT avdelingen drifte programmer og infrastruktur. Kostnaden vil dessuten øke når kompleksiteten øker, og den kan lett komme ut av kontroll. Da kan IT avdelingen bruke all sin tid på grunnleggende drift og support isteden for å arbeide med nye prosjekter. Det er ofte vanskelig å få tak i fagfolk, særlig for mindre bedrifter som knapt har råd til nødvendig teknologi.

Bedrifter benytter ofte ekstern kompetanse til oppgaver som regnskap og transport. Det har lite for seg å gjøre dette med egne ressurser. Hvorfor ikke sette bort drift av IT systemer?

Ditt fokus bør være på kjernevirksomheten, ikke drift av dataprogrammer!

For å få mer informasjon om drift og sikkerhet, send oss en epost.