Råd fra spesialister på nettauksjon og e-handel!

Når prosjektoppgavene er både komplekse og forretningskritiske er det godt å ha trygge rådgivere og konsulenter som har løst lignende utfordringer tidligere

Vendo kan som en av få konsulentmiljøer i Norge tilby sine kunder noen av Skandinavias fremste eksperter på nettauksjon. Våre konsulenter kan gjennomføre et bredt spektra av oppdrag, fra analyse og vurdering av foretningspotensialet ved nettauksjon til prosjektledelse og oppsett av den endelige auksjonsløsningen. Vendos nøkkelressurser jobber i våre prosjekter ofte i parallell med kundens egne eksperter. Dette sikrer bland annet en maksimal kompetanseoverføring til kunden og er grunnlaget for et fortsatt partnerskap mellom kunden og Vendo i en produksjonsfase.

Vendos prosjekter er ofte strukturert i Forstudie og Oppstartsprosjekt.

Forstudiet: En beslutning om lansering av nettauksjon kan baseres på konklusjonene fra en forstudie. Forstudien resulterer i et sluttdokument som gir grunnlag for beslutning om eventuell videreføring av forprosjektet i et Oppstartsprosjekt, samt i en overordnet vurdering av forutsetningene for en lansering av nettauksjon hos kunden. Forstudien gjennomføres på relativt kort tid, ca 2 uker. Det er da behov for en strukturert prosess med delegert ansvar i en prosjektgruppe bestående av nøkkelpersoner hos kunden og Vendo sine konsulenter.

Oppstartsprosjektet: Vendos rolle i oppstartsprosjektet er å levere et ”nøkkelferdig” e-handelssystem og i tillegg bistå med råd og erfaringer fra tilsvarende prosesser gjennomført hos andre kunder. Oppstartsprosjektet gjennomføres normalt innenfor en periode av 12 uker, ihht en detaljert prosjektplan med mål og aktiviteter som er en del av leveransene i Forprosjektet. Spesielt fokus i alle Vendos prosjekter er eventuelle ønsker og krav til tilpasninger av Vendos standardfunksjonalitet og andre eventuelle krav til integrasjon med interne og/eller eksterne systemer.

 

Kontakt oss for mer detaljer om våre konsulenter og prosjektledere!